Antidoping

Det internasjonale bryteforbundet (UWW) oppfordrer alle nasjonale forbund og bryteklubber til å intensivere arbeidet mot doping og holde seg oppdatert på gjeldende regelverk

UWW har sendt ut vedlagte sirkulær. NBF ber alle klubber lese dette nøye og følge opp med å sette seg inn i: SE VEDLEGG HER

–          Den oppdaterte dopinglisten
–          Hvordan en dopingkontroll foregår
–          Regler for medisinsk fritak, meldeplikt og eventuelle sanksjoner ved regelbrudd

Vi har også bedt om utdypende kommentarer fra Anti-doping Norge. Deres kommentarer er også vedlagt.
Nøl ikke med å benytte tilbudet om råd fra Anti-doping Norge om dere trenger hjelp til arbeidet med anti-doping tiltak i deres klubb.