Kontakt- og ansvarsliste

Valgt i årsmøte 26.06.2018:

Styret:

Leder; Hege-Kristin Lindgaard Pettersen.

Nestleder: Bente Mathisen.

Styremedlem; Erlend Hagenes.

Styremedlem; Jørn Johansen.

Styremedlem; Anders Hammer.

Vara; Trond Elden.

Vara; Runar Henriksen.

Økonomi:

Geir Ove Meland Revisor 91889962 geir.ove.meland@nordea.no
Anne Merethe Lund Pedersen Regnskap 92034569 anne@haneseth.no
Odin Risjord Økonomistyring 91376045 post@odinarkitekt.no

Trenere BBK:

Anders Hammer Hovedpartiet (Treneransvarlig (koord./utdanning)) 91555597 vmbrytern@gmail.com
Marita Rønninghaug Jentepartiet 91536387 marita.ronninghaug@nfk.no
Anette Antonsen Jentepartiet 97040374 anette-antonsen@hotmail.com
Thomas Hammer Mini og knøtter 93044165 thomas75hammer@gmail.com
Majken Paulsen Mini og knøtter 41164743 Majken.paulsen@gmail.com
Vidar Jensen Styrketrening 40200467 Vjense3@online.no

Sportslig koordinator BBK:

Jørn Johansen Alle partiene (ny funksjon) 99025737 jorn@extensor.no

Utvalg, m.m.:

Kjersti Solhaug Web-ansvarlig 98261887 kjs@caa.no
Hege-Kristin L. Pettersen Medlemsoversikt, kontingent og lisenser 91634485 rog-hege@online.no
Bente Mathisen Førstehjelp (inkl. utstyr) 95798535 bentesala@hotmail.com
Marit Solstrand Rengjøringsansvarlig – oppsett turnus rengjøring 99637556 marit.solstrand@nfk.no
Hege-Kristin L. Pettersen Kafedrift 91634485 rog-hege@online.no
Marit Solstrand Stevnesekretæransvarlig (koord./utdanning) 99637556 marit.solstrand@nfk.no
Thomas Hammer Dommeransvarlig (koord./utdanning) 93044165 thomas75hammer@gmail.com
Anders Hammer Ansv.; sosialkvelder og medlemsmøtearr. 91555597 vmbrytern@gmail.com
Marita Rønninghaug Transport fly og tog (billettbestilling) 91536387 marita.ronninghaug@nfk.no
Odin Risjord Transport buss, tilbudforespørsel/antagelse busselskap 91376045 post@odinarkitekt.no
Jørund Tingvand Materialforvalter 91583286 jt@borev.no
Leif Mikalsen Materialforvalter 48168128 leif.mikalsen@caverion.no
Håvard Standal Dataansvarlig, stevner 95281981 has@dips.no

BBK Håndbakavdeling 

Erika Holmstrøm Trener 41245572 emotion_68@hotmail.com

Andre verv i Norsk Bryting

Odin Risjord Leder Nord-Norsk Brytekomite’ 91376045 post@odinarkitekt.no

Valgkomite

Odin Risjord Leder 91376045 post@odinarkitekt.no
Thomas Hammer Medlem 93044165 thomas75hammer@gmail.com
Marita Rønninghaug Medlem 91536387 marita.ronninghaug@nfk.no
Jørn Johansen Vara 1 år 99025737 jorn@extensor.no