Reiseutgifter

Reiseregning: Når du har betalt reisen selv, kjørt med egen bil eller hatt andre reiseutgifter. Kopi av betalt reise må også vedlegges (din faktura/kvitteringer). Fyll ut vedlagt skjema med nødvendige vedlegg for at vi kan foreta utbetaling. Utgiftsskjema: Brukes når du har vært reiseleder/forestått aktiviteter for klubben og betalt regninger og utlegg.

Ferdige utfylte skjema sendes Odin Risjord (mob. 913 76 045) for utbetaling:

post@odinarkitekt.no

husk kopi til post@bodobryteklubb.no

Utgiftsskjema finner du her: Skjemaer for reise